Giới thiệu - Town Of Taylorsville

Bản đồ vệ tinh thị trấn

Taylorsville là một thị trấn thuộc hạt Alexander phía Bắc bang Caronila, được thành lập năm 1847, tổng diện tích của thị trấn là 6,1km2,  vùng đất của thị trấn đã được tặng bởi JM Bogle người đã cho 22 mẫu Anh, William Matheson người đã cho 13 mẫu Anh và James James đã cho 11 3/4 mẫu Anh với tổng số 46 3/4 mẫu Anh. Phần lớn đất đai là đất rừng và con đường từ Statesville đến Morganton đi qua phía Nam thị trấn.Hiện nay đây là một trong những thị trấn nhỏ và yên bình nhất nước Mỹ với những chính sách phát triển kinh kế, giáo dục và an sinh xã hội tốt.

Hoạt động ngoài trời của cư dân

Bản đồ vệ tinh thị trấn
Bản đồ vệ tinh thị trấn

Trong thị trấn, dân số được lan ra với 20,6% dưới 18 tuổi, 7,9% từ 18 đến 24, 25,8% từ 25 đến 44, 20,3% từ 45 đến 64 và 25,3% người từ 65 tuổi trở lên . Độ tuổi trung bình là 41 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 84,9 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 77,5 nam giới.

Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là $24,875, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 34,063. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,737 so với $ 20,135 đối với nữ giới. Các thu nhập bình quân đầu người cho thị trấn là $14.876. Khoảng 12,7% gia đình và 21,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ , trong đó có 26,8% những người dưới 18 tuổi và 21,2% trong độ tuổi 65 trở lên.

Hoạt động ngoài trời của cư dân
Hoạt động ngoài trời của cư dân

Trang web được thành lập ra để cung cấp các thông tin cho người dân và các cá nhân, tổ chức có thể hiểu hơn về chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng cung đưa các tin về doanh nghiệp, ngành nghề, dịch vụ của địa phương đang phát triển.

Để biết thêm thông tin thú vị về lịch sử của Thị trấn Taylorsville, hãy ghé thăm Thư viện Hạt Alexander. Thông tin trên trang này là từ Di sản của Hạt Alexander (trang 30-33). Hình ảnh 1909 & 1976 và các đường phố và vẽ rất nhiều cũng từ cuốn sách, Di sản của Alexander County.