Khi sử dụng trang web đồng nghĩa với bạn đồng ý với các chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Cấm các hành vi phá hoại

Tất cả các hành vi phá hoại bao gồm truyền bá các thông tin sai lệch, hack vào dữ liệu trang chủ, lấy cắp thông tin đều bị nghiêm cấm.

Tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng

Bạn cần tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng, các chính sách mà chính quyền địa phương và pháp luật đặt ra với việc sử dụng và cung cấp thông tin chính thống và chuẩn mực. Không được có các bình luận, phát ngôn gây chia rẽ giữa các cá nhân, tổ chức, phải dùng danh tính công khai.

Đóng góp thông tin hữu ích

Chúng tôi luôn mong muốn cá nhân hoặc tổ chức đóng góp các thông tin, tài nguyên về thị trấn nhằm phát triển mạnh mẽ hơn đặc biệt là những trí thức, nhà báo,giới sinh viên. Tất cả đều được trào đón tại cổng thông tin chính thức của thị trấn.

Trân trọng!

Town Of Taylorsville,..